பள்ளிக்கல்வித்துறையில் இயக்குநர்களைத் தொடர்ந்து இணை இயக்குநர்களையும் மாற்றம் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

பள்ளிக்கல்வித்துறையில் இயக்குநர்களைத் தொடர்ந்து இணை இயக்குநர்களையும் மாற்றம் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

  • DIRECTORS
  • JOINT DIRECTORS
  • CEOS
  • Comments