ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் நடத்திய முதுகலை ஆசிரியர் போட்டித்தேர்வு மூலம் தேர்வான 196 முதுகலை தாவரவியல் ஆசிரியர்களுக்கும், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் இளநிலை உதவியாளர் பணியிடத்திற்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட 310 பணிநாடுநர்களுக்கும் பணி நியமன கலந்தாய்வு 27.05.2013 அன்று அந்தந்த மாவட்ட முதன்மைக்கல்வி அலுவலகத்தில் நடைபெற உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களின் உத்தரவின்படி ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் முதுகலை தாவரவியல் ஆசிரியர்  பணியிடங்களுக்காக தேர்வு செய்யப்பட்ட 196 பணிநாடுநர்களுக்கும், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் இளநிலை உதவியாளர் பணியிடத்திற்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட 310 பணிநாடுநர்களுக்கும் 27.05.2013 அன்று பணி நியமன கலந்தாய்வு இணையதளத்தில் (Online) அனைத்து முதன்மைக்கல்வி அலுவலகங்களிலும் நடைபெற உள்ளது. தெரிவு செய்யப்பட்ட பணி நாடுநர்கள் 27.05.2013 (திங்கட்கிழமை) அன்று 9.00 மணியளவில் அவரவர் முகவரிக்குட்பட்ட மாவட்ட முதன்மைக்கல்வி அலுவலகங்களுக்குச் சென்று இணையதள கலந்தாய்வில் கலந்துகொண்டு பணி நியமன ஆணை பெறுமாறு  கேட்டுக்கொள்ள படுகிறார்கள்.ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம்/தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் மூலம் அனுப்பப்பட்ட தெரிவுக்கடிதத்தின் அடிப்படையில் கல்விச்சான்றுகளை சரிபார்த்து பணி நியமன ஆணை வழங்க உள்ளனர்.எனவே ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் முதுகலை தாவரவியல் ஆசிரியர்  பணியிடங்களுக்காக தேர்வு செய்யப்பட்ட 196 பணிநாடுநர்களுக்கும், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் இளநிலை உதவியாளர் பணியிடத்திற்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட 310 பணிநாடுநர்களுக்கும் 27.05.2013 அன்று பணி நியமன கலந்தாய்வில் கலந்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளபடுகிறார்கள்.

No comments:

Post a comment

||| www.new.kalvisolai.com ||| www.studymaterial.kalvisolai.com ||| www.tamilgk.kalvisolai.com ||| www.onlinetest.kalvisolai.com |||