மே-ஜூன் 2013ல் நடைபெறவிருக்கும் இளநிலை தேர்வுக்கான நுழைவுச்சீட்டு ஆன்லைனில் தங்களின் எண்னை பதிவு செய்து நுழைவுச்சீட்டை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில், வரும் கல்வியாண்டு முதல் தேர்வுக்கான நுழைவுச்சீட்டு ஆன்லைனில் மட்டுமே பதிவிறக்கம் செய்ய முடியும். நேரில் நுழைவுச்சீட்டு விநியோகம் இல்லை என சென்னை பல்கலை அறிவித்துள்ளது.

மே-ஜூன் 2013ல் நடைபெறவிருக்கும் இளநிலை தேர்வுக்கான நுழைவுச்சீட்டு ஆன்லைனில் தங்களின் எண்னை பதிவு செய்து நுழைவுச்சீட்டை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

கடந்த ஆண்டு வரை அந்தந்த தேர்வு மையத்தில், தேர்வுக்கு 2 நாட்களுக்கு முன்னதாகவே நுழைவுச்சீட்டு விநியோகம், செய்யப்படும். ஆன்லைனில் பதிவிறக்கம் செய்யும் வசதியும் இருந்தது. ஆனால் மே-ஜூன் 2013ல் நடைபெறவிருக்கும் இளநிலை தேர்வுக்கான நுழைவுச்சீட்டு ஆன்லைனில் மட்டுமே பதிவிறக்கம் செய்ய முடியும் நேரில் வழங்கப்பட மாட்டாது என்று பல்கலைக்கழகம் தெரிவித்துள்ளது.

www.ideunom.ac.in/hallticket/hall_main_new.asp என்ற வலைதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

No comments:

Post a comment

||| www.new.kalvisolai.com ||| www.studymaterial.kalvisolai.com ||| www.tamilgk.kalvisolai.com ||| www.onlinetest.kalvisolai.com |||