2014-2015 ம் கல்வி ஆண்டில் பதினோறாம் வகுப்பிற்கும், 2015-2016 ம் கல்வி ஆண்டில் பனிரெண்டாம் வகுப்பிற்கும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ள மேல்நிலை கல்வி வரைவு பாடத்திட்டம் இணையதளத்தில் பொதுமக்கள் பார்வைக்காக வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

மேல்நிலை கல்வி வரைவு பாடத்திட்டம் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 2014-2015ம் கல்வி ஆண்டில் XI வகுப்பிற்கும், 2015-2016ம் கல்வி ஆண்டில் XII வகுப்பிற்கும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ள ன.மேல்நிலைக் கல்விக்கான 24 பாடங்களின் வரைவு பாடத்திட்டம் தமிழக அரசால் நியமிக்கப்பட்ட வல்லுநர் குழுவால் தயாரிக்கப்பட்டது. தற்போது, இந்த வரைவு பாடத்திட்டம் இணையதளத்தில் பொதுமக்கள் பார்வைக்காக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதனை வருகிற 30ம் தேதி வரை காணலாம். பொதுமக்கள், கல்வியாளர்கள், ஆசிரியர்கள் மேல்நிலைக்கல்வி வரைவு பாடத்திட்டத்தினை உற்று நோக்கி தங்களது கருத்துக்களை மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி பயிற்சி நிறுவன இயக்குனருக்கு scerttn@gmail.com என்ற இமெயில் முகவரி அல்லது கடிதம் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

 Draft Syllabus For 2014-15(XI-std) and 2015-16 (XII-std)


syllabus  
This is a draft syllabus for 2014-15 (XI std) and 2015-16 (XII std)
kindly give us your feedback at scerttn@gmail.com 
or dtert@tn.nic.in          
                                           
Accountancy
download                             
Advance Tamil
download
Bio-Botany 
Bio-chemistry
Bio-Zoology
Business Mathematics
XI , XII
Chemistry 
Commerce
XI-1 , XI-2 , XII-1 , XII-2
Communicative English
Computer Sciene 
Economics
English
Ethics & Indian Culture
Geography
History
Home Science 
Mathematics 
Microbiology 
Nursing 
Nutrition & Dietetics 
Physics
Political Science
Statistics 
Tamil 
XI , XII

No comments:

Post a comment

||| www.new.kalvisolai.com ||| www.studymaterial.kalvisolai.com ||| www.tamilgk.kalvisolai.com ||| www.onlinetest.kalvisolai.com |||