புதுச்சேரியில் பள்ளி திறப்பு தேதி மாற்றம் : ஜூன் 3 ஆம் தேதிக்கு பதிலாக ஜூன் 10ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என்று கல்வி அமைச்சர் தியாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

புதுச்சேரியில் பள்ளி திறப்பு தேதி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஜூன் 3 ஆம் தேதிக்கு பதிலாக ஜூன் 10ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என்றும், வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருப்பதால் இந்த மாற்றம் செய்யப்பட்டிருப்பதாக கல்வி அமைச்சர் தியாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

No comments:

Post a comment

||| www.new.kalvisolai.com ||| www.studymaterial.kalvisolai.com ||| www.tamilgk.kalvisolai.com ||| www.onlinetest.kalvisolai.com |||