பன்னிரெண்டாம் வகுப்பிற்கான சி.பி.எஸ்.இ., தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

பன்னிரெண்டாம் வகுப்பிற்கான சி.பி.எஸ்.இ., தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தேர்வு முடிவுகள‌ை www.cbse.nic.in என்ற இணையதளத்திலும் 011-24300699என்ற ஐ.வி.ஆர்.எஸ்., எண்ணில் அழைத்தும் முடிவுகளை அறியலாம்.

No comments:

Post a comment

||| www.new.kalvisolai.com ||| www.studymaterial.kalvisolai.com ||| www.tamilgk.kalvisolai.com ||| www.onlinetest.kalvisolai.com |||