SSLC NOMINAL ROLL DATA UPLOAD | மார்ச் 2014 லில் தேர்வு எழுத உள்ள SSLC மாணவர்களின் DATA FILE இன்றிலிருந்தே பதிவேற்றம் செய்யலாம். கவனிக்க வேண்டிய சில முக்கிய குறிப்புக்கள்......


1.How to update version 1.6


 2.How to export data file?3.How to upload data file ?
No comments:

Post a comment

||| www.new.kalvisolai.com ||| www.studymaterial.kalvisolai.com ||| www.tamilgk.kalvisolai.com ||| www.onlinetest.kalvisolai.com |||