மார்ச் மாதம் 1–ந்தேதி தொடங்கும் சி.பி.எஸ்.இ. 10–வது மற்றும் 12–வது வகுப்பு தேர்வு அட்டவணை முழுவிவரம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சி.பி.எஸ்.இ. 10–வது மற்றும் 12–வது வகுப்பு தேர்வு மார்ச் மாதம் 1–ந்தேதி தொடங்கப்படும் என்று ஏற்கனவே சி.பி.எஸ்.இ. நிறுவனம் அறிவித்து இருந்தது. அதைத்தொடர்ந்து தேர்வு அட்டவணை முழுவிவரம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

12–வது வகுப்பு தேர்வு அட்டவணை:–

மார்ச் 1–ந்தேதி ஆங்கில விருப்பபாடம்.

மார்ச் 4–ந்தேதி வரலாறு

மார்ச் 6–ந்தேதி வர்த்தக கல்வி

மார்ச் 8–ந்தேதி அரசியல் அறிவியல், உயிரி தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட தேர்வுகள்

மார்ச் 10–ந்தேதி நடனத்தேர்வு

மார்ச் 11–ந்தேதி வேதியியல் உள்ளிட்ட தேர்வுகள்

மார்ச் 13–ந்தேதி தமிழ், இந்தி விருப்பப்பாடம்

மார்ச் 15–ந்தேதி உயிரியல்

மார்ச் 20–ந்தேதி கணிதம், நுண் உயிரியல்

மார்ச் 22–ந்தேதி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்

மார்ச் 24–ந்தேதி உடல்கல்வி

மார்ச் 26–ந்தேதி பொருளாதாரம்

மார்ச் 29–ந்தேதி புவியியல்

ஏப்ரல் 1–ந்தேதி அக்கவுண்டன்சி

ஏப்ரல் 3–ந்தேதி சமஸ்கிருதம் உள்ளிட்ட தேர்வுகள்

ஏப்ரல் 10–சமூகவியல்

ஏப்ரல் 11–ந்தேதி மனை அறிவியல்

ஏப்ரல் 12–ந்தேதி தத்துவஇயல்

ஏப்ரல் 16–ந்தேதி உளவியல்

ஏப்ரல் 17–ந்தேதி ஓவியம்

10–வது வகுப்பு தேர்வு அட்டவணை:–

மார்ச் 1–ந்தேதி தமிழ் உள்ளிட்ட மொழித்தேர்வுகள்

மார்ச் 3–ந்தேதி கணிதம்

மார்ச்4–ந்தேதி மனை அறிவியல்

மார்ச்7–ந்தேதி இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேசன்

மார்ச்10–ந்தேதி அறிவியல்

மார்ச்12–ந்தேதி மலையாளம், பஞ்சாபி உள்ளிட்ட தேர்வுகள்

மார்ச்14–ந்தேதி சமூக அறிவியல்

மார்ச்19–ந்தேதி ஆட்டோமொபைல் டெக்னாலஜி
CLICK HERE FOR CBSE | 10TH AND 12TH BOARD EXAM TIME TABLE | MARCH -2014 DOWNLOAD

Comments