முதுகலை ஆசிரியர் தேர்வுப் பட்டியல் : விலங்கியல், புவியியல், மனையியல், உயிரி-வேதியியல் பாடங்கள் மற்றும் உடற்கல்வி இயக்குநர் (கிரேடு-1) தேர்வுப் பட்டியலை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது.

முதுகலை ஆசிரியர் தேர்வுப் பட்டியல் : விலங்கியல், புவியியல், மனையியல், உயிரி-வேதியியல் பாடங்கள் மற்றும் உடற்கல்வி இயக்குநர் (கிரேடு-1) தேர்வுப் பட்டியலை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது. அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் முதுகலை ஆசிரியர், உடற்கல்வி இயக்குநர் (கிரேடு-1) ஆகிய பதவிகளில் 2,881 காலியிடங்களை நிரப்ப கடந்த ஜூலை 21-ம் தேதி போட்டித் தேர்வு நடத்தப்பட்டது. இதன் முடிவு அக் டோபர் 7-ம் தேதி வெளியிடப்பட்டது. ஜனவரி 17-ம் தேதி சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு நடத்தப்பட்டது. இந்நிலையில் விலங்கியல், புவியியல், மனையியல், உயிரி- வேதியியல் பாடங்கள் மற்றும் உடற்கல்வி இயக்குநர் (கிரேடு-1) தேர்வுப் பட்டியலை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் செவ்வாய்க் கிழமை வெளியிட்டது. தேர்வு செய் யப்பட்டவர்களின் பட்டியலை ஆசிரியர் தேர்வு வாரிய இணைய தளத்தில் (www.trb.tn.nic.in) தெரிந்துகொள்ளலாம் என்று வாரியத்தின் உறுப்பினர்-செயலாளர் தண்.வசுந்தராதேவி தெரிவித்தார்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD OTHER MATERIALS

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Facebook Page.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Facebook Group.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Facebook Timeline.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Twitter.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Google Plus.

Comments