10-ம் வகுப்பு வினாத்தாள் சர்ச்சை அரசு தேர்வுத் துறை இயக்கக அதிகாரியிடம் இந்து முன்னணி சார்பில் புகார்.

10-ம் வகுப்பு தமிழ் இரண்டாம் தாள் தேர்வு வியாழக்கிழமை நடந்தது. அத்தேர்வு வினாத்தாளில் “பொருத்தமான விடை எழுது” பகுதியில், “பகைவனிடமும் அன்பு காட்டு” என்று கூறும் நூல் எது? என்ற கேள்விக்கு, ஏதாவது ஒரு பொருத்தமான பதிலை தேர்வு செய்வதற்காக, அ. பகவத்கீதை, ஆ. நன்னூல், இ. பைபிள் என்று வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தன. இதற்கான விடை ‘பைபிள்’ ஆகும். “இக்கேள்விக்கான விடை ‘பைபிள்’தான் என்றால், பகவத் கீதையும், நன்னூலும் மேற்கண்ட நல்ல போதனைகளை சொல்லாதது போல் ஆகும். மற்ற மதத்தின் புனித நூல்களைத் தவறாகப் பொருள் கொள்ளவும் வாய்ப்பிருக்கிறது” என்று கூறி சென்னை டி.பி.ஐ. வளாகத்தில் உள்ள அரசு தேர்வுத் துறை இயக்கக அதிகாரியிடம் இந்து முன்னணி சார்பில் வியாழக்கிழமை புகார் மனு தரப்பட்டதாக அவர்கள் தரப்பில் கூறப்பட்டது.

CLICK HERE TO DOWNLOAD OTHER MATERIALS

ONLINE BOOK SHOP FOR TRB TET TNPSC BOOKS.

SSLC STUDY MATERIALS AND QUESTION PAPERS.

PLUS TWO STUDY MATERIALS AND QUESTION PAPERS.

TET STUDY MATERIALS AND QUESTION PAPERS.

TRB STUDY MATERIALS AND QUESTION PAPERS.

TNPSC STUDY MATERIALS AND QUESTION PAPERS.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Facebook Page.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Facebook Group.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Facebook Timeline.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Twitter.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Google Plus.

Comments