ஆசிரியர் பட்டயப் படிப்பு மாணவர்களுக்கு ஏப்ரல் 2-ஆம் தேதி முதல் 10-ஆம் தேதி வரை செய்முறைத் தேர்வு நடைபெற உள்ளது.

ஆசிரியர் பட்டயப் படிப்பு மாணவர்களுக்கு ஏப்ரல் 2-ஆம் தேதி முதல் 10-ஆம் தேதி வரை செய்முறைத் தேர்வு நடைபெற உள்ளது. தமிழகம் முழுவதும் அரசு ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் பயிற்சி நிறுவனங்கள் என மொத்தம் 400-க்கும் அதிகமான நிறுவனங்கள் உள்ளன. இதில் முதலாம் ஆண்டில் 9 ஆயிரம் பேரும், இரண்டாம் ஆண்டில் 8 ஆயிரம் பேரும் படித்து வருகின்றனர். இந்த மாணவர்களுக்கான செய்முறைத் தேர்வுகள் ஏற்கெனவே வெளியிடப்பட்டுள்ள கால அட்டவணையின்படி, ஏப்ரல் 2-ஆம் தேதி முதல் 10-ஆம் தேதி வரை நடத்துவதற்கு மாவட்ட ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள் அந்தந்த ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்களுக்கு அறிவுறுத்தலை வழங்கியுள்ளன. இவர்களுக்கான எழுத்துத் தேர்வுகள் ஜூன் மாத இறுதியில் நடைபெறும் எனத் தெரிகிறது.

CLICK HERE TO DOWNLOAD OTHER MATERIALS

ONLINE BOOK SHOP FOR TRB-TET-TNPSC OTHER MATERIALS.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Facebook Page.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Facebook Group.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Facebook Timeline.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Twitter.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Google Plus.

Comments