நடைபெற உள்ள மக்களவைத் தேர்தலில் பணியாற்றும் வாக்குச் சாவடி அலுவலர்களுக்கு ரூ.1700ம், வாக்குப் பதிவு அலுவலர்களுக்கு 1300ம் ஊதியமாக வழங்கபடுகிறது. அதன் முழு விவரம்.

நடைபெற உள்ள மக்களவைத் தேர்தலில் பணியாற்றும் வாக்குச் சாவடி அலுவலர்களுக்கு ரூ.1700ம் வாக்குப் பதிவு அலுவலர்களுக்கு 1300ம் ஊதியமாக வழங்கபடுகிறது.


  1. தேர்தல் பணிக்காக வாக்குச் சாவடி அலுவலருக்கு ரூ. 1700, 
  2. வாக்குப் பதிவு அலுவலர்கள் 1,2,3,4,5 ஆகியோருக்கு தலா ரூ. 1300ம், 
  3. மைக்ரோ அப்சர்வர்களுக்கு ரூ.1000, 
  4. மண்டல அலுவலர்களுக்கு ரூ.1500, 
  5. உதவி மண்டல அலுவலர்களுக்கு ரூ.1000, 
  6. வாக்குச் சாவடி உதவியாளருக்கு ரூ.600 

ஊதியம் வழங்க தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இத்தொகைகள் தேர்தல் நடைபெறும் தினத்தில் பணி முடியும் நேரம் வழங்கப்படும் 

CLICK HERE TO DOWNLOAD OTHER MATERIALS

ONLINE BOOK SHOP FOR TRB TET TNPSC BOOKS.

SSLC STUDY MATERIALS

SSLC QUESTION PAPERS AND KEY ANSWERS.

PLUS TWO STUDY MATERIALS

PLUS TWO QUESTION PAPERS AND KEY ANSWERS.

TET STUDY MATERIALS AND QUESTION PAPERS.

TRB STUDY MATERIALS AND QUESTION PAPERS.

TNPSC STUDY MATERIALS AND QUESTION PAPERS.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Facebook Page.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Facebook Group.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Facebook Timeline.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Twitter.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Google Plus.

Comments