பிளஸ்-2 விடைத்தாள் 13-ந்தேதிக்குள் மறு மதிப்பீடு செய்து மாற்றம் வரும் மதிப்பெண் பட்டியல், மருத்துவம் மற்றும் என்ஜினீயரிங் கலந்தாய்வுக்கு அனுப்பப்பட உள்ளது. இதையொட்டி மருத்துவ படிப்பில் சேர்வதற்கான ரேங்க் பட்டியல் வெளியீடு 12-ந்தேதியில் இருந்து 14-ந்தேதிக்கு தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது.


விரிவாக படியுங்கள்

ALL EDUCATION NEWS ONLINE 24 x 7 NEWS

CLICK HERE TO DOWNLOAD STUDY MATERIALS


 1. FLASH NEWS...FLASH NEWS...FLASH NEWS...FLASH NEWS

 2. EDU NEWS...EDU NEWS...EDU NEWS...EDU NEWS

 3. TNPSC NEWS...TNPSC NEWS...TNPSC NEWS...TNPSC NEWS

 4. TET NEWS...TET NEWS...TET NEWS...TET NEWS

 5. TRB NEWS...TRB NEWS...TRB NEWS...TRB NEWS

 6. COLLEGE NEWS...COLLEGE NEWS...COLLEGE NEWS...COLLEGE NEWS

 7. GENERAL NEWS...GENERAL NEWS...GENERAL NEWS...GENERAL NEWS

 8. EMPLOYMENT NEWS...EMPLOYMENT NEWS...EMPLOYMENT NEWS...EMPLOYMENT NEWS

 9. PAY AUTHORIZATION ORDER FOR SCHOOL EDUCATION DEPT

 10. PROMOTION PANEL 2014 FOR SCHOOL EDUCATION DEPT

 11. TAMIL FONTS DOWNLOAD

 12. FORMS RELATED TO SCHOOL EDUCATION DEPT

 13. ONLINE BOOK SHOP FOR TRB TET TNPSC BOOKS.

 14. AUDIO MATERIALS ONLINE

 15. SSLC STUDY MATERIALS

 16. SSLC QUESTION PAPERS AND KEY ANSWERS.

 17. PLUS TWO STUDY MATERIALS

 18. PLUS TWO QUESTION PAPERS AND KEY ANSWERS.

 19. TET STUDY MATERIALS AND QUESTION PAPERS.

 20. TRB STUDY MATERIALS AND QUESTION PAPERS.

 21. TNPSC STUDY MATERIALS AND QUESTION PAPERS.

 22. Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Facebook Page.

 23. Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Facebook Group.

 24. Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Facebook Timeline.

 25. Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Twitter.

 26. Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Google Plus.

 27. Subscribe to get Kalvisolai News Daily Via your Email

 28. Subscribe to get SSLC,PLUS TWO,TNPSC,TET,TRB STUDY MATERIALS Via your Email

No comments:

Post a Comment

||| www.new.kalvisolai.com ||| www.studymaterial.kalvisolai.com ||| www.tamilgk.kalvisolai.com ||| www.onlinetest.kalvisolai.com |||