12 ம் வகுப்பு துணைத் தேர்வுகளுக்கு, 'தத்கல்' மூலம் 09.09.2015 (புதன் கிழமை) மற்றும் 10.09.2015 (வியாழக்கிழமை) ஆகிய இரு தினங்களில் அரசுத் தேர்வுகள் சேவை மையங்களுக்கு நேரில் சென்று ஆன்-லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.