ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்துக்கு புதிய தலைவராக S. ஜெயந்தி IAS-ஐ நியமித்து தமிழக அரசு உத்தரவு. Tmt. S. Jayandhi, IAS, is posted as Chairperson, Teachers' Recruitment Board

KALVISOLAI - கல்விச்சோலை - kalvisolai latest news -
ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்துக்கு புதிய தலைவராக S. ஜெயந்தி IAS-ஐ நியமித்து தமிழக அரசு உத்தரவு. | Abstract Appointment - Temporary - Post of Commissioner of Archives and Historical Research in the Super Time Scale of IAS - Sanctioned. Tmt. S. Jayandhi, IAS, formerly Director of Animal Husbandry & Veterinary is posted as Chairperson, Teachers' Recruitment Board vice Thiru K. Nanthakumar, IAS; Appointment - Temporary - Posts of Commissioner of Labour; and Special Officer, Chief Minister's Special Cell in the Senior Scale of IAS - Sanctioned. Transfers and postings - Ashok dongre, IAS (Thiru); Irai Anbu, IAS (Dr.) V.; Jayandhi, IAS (Tmt.) S.; Senthannarai, IAS (Tmt.) S.; Amirthajothi, IAS (fmt.) S.; Mohan, IAS (Thiru) D.; Sandhya Venugopal Sharma, IAS (Tmt.); Nanthagopal, IAS (Dr.) R.; Kumaravel Pandian, IAS (Thiru) P.; and Baskara Pandian, IAS (Thiru) D. - Notified. IAS - Vijayakumar, IAS (Thiru) M. - Services placed at the disposal of ELCOT - Orders - Issued. IAS Karthikaa, IAS (Tmt.) S.P. - Services placed at the disposal of Tamil Nadu Rural Transformation Project - Orders - Issued. IAS - Killi Chandra Sekhar, IAS (Thiru) - Services placed at the disposal of Tamil Nadu Skill Development Corporation - Orders - Issued. IAS Sridhar, IAS (Thiru) P.N. - Services placed at the disposal of Tamil Nadu Electricity Board - Orders - Issued. IAS Karpagam, IAS (Tmt.) K. - Services placed at the disposal of The Dharrnapuri cooperative Sugar Mills - Orders - Issued. IAS - Anne Mary Swarna, IAS (Tmt.) J. - Services placed at the disposal of Tamil Nadu Corporation for Development of Women Ltd. - Orders - Issued. IAS - Visakan, IAS (Thiru) S. - Services placed at the disposal of TIDCO -Orders - Issued. PUBLIC (SPECIAL.A) DEPARTMENT G.O. Rt. No. 1342 Dated: 10.4.2018 Hayvilambi, Panguni - 27 Thiruvalluvar Aandu 2049 Read: (i.O. Ms. No.44, Labour & Employment (S3) Dept., dated 5.4.2018. | DOWNLOAD

Comments