அறிவியல் பிரிவில் 92 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி

அறிவியல் பிரிவில் 92 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி பிளஸ்-1 தேர்வு முடிவு நேற்று வெளியிடப்பட்டது. இந்த தேர்வில் அறிவியல் பாடப்பிரிவுகளில் 92 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். வணிகவியல் பாடப்பிரிவுகளில் 92.2 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றனர். கலைப்பிரிவுகளில் 80 சதவீதம் பேரும், தொழிற்பாடப்பிரிவுகளில் 82.03 சதவீதம் பேரும் தேர்ச்சி பெற்றனர்.

No comments:

Post a comment

||| www.new.kalvisolai.com ||| www.studymaterial.kalvisolai.com ||| www.tamilgk.kalvisolai.com ||| www.onlinetest.kalvisolai.com |||