தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலை.யின் 38 படிப்புகளுக்கு யுஜிசி அங்கீகாரம்

தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக் கழகத்தின் 38 படிப்புகளுக்கு யுஜிசி அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக பல்கலைக் கழகத் துணைவேந்தர் எம்.பாஸ் கரன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: தமிழக அரசால் தொடங்கப்பட்ட தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக் கழகம் யுஜிசி-யின் 12-பி தகுதி பெற்று திறந்தநிலை மற்றும் தொலைநிலைக்கல்வி மூலமாக பல்வேறு படிப்புகளை வழங்கு கிறது. சான்றிதழ், பட்டயம், முது நிலை பட்டயம், தொழில்சார் கல்வி பட்டயங்களைப் பொருத்தவரை, தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல் கலைக்கழகத்தின் சட்ட விதி களின்படி பல்கலைக்கழகமே படிப்புகளை வழங்கலாம் என யுஜிசி அறிவித்துவிட்டது. அதன் படி, தற்போது தமிழ்நாடு திறந்த நிலை பல்கலைக்கழகத்தால் 128 படிப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன. நாட்டில் உள்ள 14 திறந்த நிலை பல்கலைக்கழகங்கள், 100-க்கும் மேற்பட்ட பல்கலைக் கழகங்கள் யுஜிசி-யிடம் விண்ணப் பித்திருந்தன. அதன்படி, 2018-19 கல்வி ஆண்டு முதல் 2022-23 வரை 5 ஆண்டுகளுக்கு தமிழ்நாடு திறந்த நிலை பல்கலைக்கழகத்துக்கு 38 பட்டம், முதுகலை பட்டப் படிப்பு களுக்கு யுஜிசி அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது. பிஎட், பிஎட் (சிறப்பு கல்வி) படிப்புகளுக்கு தேசிய ஆசிரியர் கல்வி கவுன்சில் மற்றும் இந்திய மறுவாழ்வு கவுன்சில் வழங் கிய அனுமதி ஆணை இப்படிப்பு களுக்கு அனுமதி வேண்டி யுஜிசி-க்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. எஞ்சியுள்ள படிப்புகளுக்கும் விரைவில் அனுமதி பெறப்படும். இவர் அவர் தெரிவித்து்ள்ளார்.

No comments:

Post a comment

||| www.new.kalvisolai.com ||| www.studymaterial.kalvisolai.com ||| www.tamilgk.kalvisolai.com ||| www.onlinetest.kalvisolai.com |||