சரண்விடுப்பு முழுவதும் வருமான வரி வரம்புக்கு உட்பட்டதே..

தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் ஆசிரியர்கள் ஈட்டிய விடுப்பு சரண் செய்யும் தொகைக்கு வருமான வரி இல்லை என்று பரவி வருகிறது. அதற்கு 10E பிரிவு G.O வையும் பதிவிடுகின்றனர். 10E ல் குறிப்பிடப்படும் சலுகைகள் பணி ஓய்வு பெறுபவர்களுக்கானது. அதில் பணி ஓய்வு பெறும் ஒருவர் கடந்த பத்தாண்டுகளில் சேமித்து வைத்த சரண்விடுப்பு ஆண்டுக்கு 30 நாட்கள் உச்சவரம்பு என 10 ஆண்டுகளுக்கு 300 நாட்களுக்கு மட்டுமே வரி விலக்கு உண்டு. (தமிழக அரசை பொருத்தவரை ஓய்வு பெறுபவர் அதிகபட்சம் 240 நாட்கள் மட்டுமே பணமாக்க முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது). மற்றபடி service ல் உள்ளவர்கள் பெறும் சரண்விடுப்பு முழுவதும் வருமான வரி வரம்புக்கு உட்பட்டதே ஆகும்.

Comments