மருத்துவ படிப்புகளுக்கான கட்டணம் எவ்வளவு?

தமிழகத்தில் அரசு கல்லூரிகள், சுயநிதி கல்லூரிகளில் அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்கள், நிர்வாக ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் எம்.பி.பி.எஸ்., பி.டி.எஸ். மருத்துவ படிப்புகளில் சேர்ந்து படிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள கட்டண விவரம் வருமாறு:- அரசு கல்லூரிகளில் சேர்ந்து எம்.பி.பி.எஸ். படிப்பில் படிப்பதற்கு ரூ.13 ஆயிரத்து 600-ம், சுயநிதி கல்லூரிகளில் அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் சேர்ந்து எம்.பி.பி.எஸ். படிக்க ரூ.3 லட்சத்து 50 ஆயிரம் முதல் ரூ.4 லட்சமும், நிர்வாக ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் சேர்ந்து படிக்க ரூ.12 லட்சத்து 50 ஆயிரமும் கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், அரசு கல்லூரியில் பி.டி.எஸ். படிப்பில் சேர்ந்து படிக்க ரூ.11 ஆயிரத்து 600-ம், சுயநிதி கல்லூரிகளில் அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் படிக்க ரூ.2 லட்சத்து 50 ஆயிரமும், நிர்வாக ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் படிக்க ரூ.6 லட்சமும் கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ராஜா முத்தையா மருத்துவக்கல்லூரியில் எம்.பி.பி.எஸ். படிக்க ரூ.5 லட்சத்து 54 ஆயிரத்து 370-ம், பி.டி.எஸ். படிப்புக்கு ரூ.3 லட்சத்து 50 ஆயிரம் முதல் ரூ.3 லட்சத்து 70 ஆயிரம் வரையிலும் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

Comments