தேசிய வருவாய் வழி மற்றும் திறன் படிப்புதவித் தொகை திட்டத் தேர்வு.

NATIONAL MEANS CUM MERIT SCHOLARSHIP Scheme Examination தேசிய வருவாய் வழி மற்றும் திறன் படிப்புதவித் தொகை திட்டத் தேர்வு அறிவார்ந்த ஆசிரியப் பெருமக்களுக்கு வணக்கம். எந்த ஒரு போட்டித் தேர்வு எழுத தயாராகும்போதும், அத்தேர்வினைப்பற்றிய முழு அறிவு அவசியம். தேசிய வருவாய்வழி மற்றும் திறனறித் தேர்வு (NMMS) - ஒர் அறிமுகம் ... NMMS தேர்வு எழுதுவதற்கான மாணவருக்கு உரிய தகுதிகள் எவை? தேர்விற்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? தேர்வுக்குரிய பாடத்திட்டம் என்ன? தேர்வின் பகுதிகள் எவை? மாணவர்கள் எவ்வாறு தேர்வு செய்யப்படுகின்றார்கள்? தேர்வின் மூலம் கிடைக்கும் உதவித்தொகை எவ்வளவு? போன்ற விபரங்களை அறிதல் மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகும். தேசிய வருவாய்வழி மற்றும் திறனறித் தேர்விற்கு (National Means cum Merit Scholarship Exam) தயாராகும் முன்னர் ...... அரசு / அரசு உதவி பெறும் / ஊராட்சி / நகராட்சி / மாநகராட்சி பள்ளிகளில் எட்டாம் வகுப்பு பயிலும் மாணவ, மாணவியர்களுள் ஏழாம் வகுப்பு முழு ஆண்டுத் தேர்வில் 55% மதிப்பெண்களுக்கு குறையாமல் மதிப்பெண் பெற்ற மாணவ / மாணவியர்கள் இத்தேர்வினை எழுதலாம். (SC / ST மாணவ / மாணவியர்கள் 50% மதிப்பெண்கள் மட்டும் பெற்றிருந்தால் போதுமானது). NMMS தேர்வு எழுதுவதற்கான தகுதிகள் : மாணவ/மாணவியரின் பெற்றோர் வருமானம் ஆண்டிற்கு 1,50,000க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். தொடர்ந்து பள்ளிக்கு வரும் மாணவ / மாணவியராக (Regular Student) இருக்க வேண்டும். NMMS தேர்வு எழுதுவதற்கான தகுதிகள் : பொதுவாக செப்டம்பர் - அக்டோபர் மாதத்தில் தேர்வு பற்றிய அறிவிப்பு வெளிவரும். http://www.dge.tn.gov.in/index.html என்ற இணையதள முகவரியில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது அவ்விண்ணப்பத்தினை பதிவிறக்கம் செய்து அவற்றில் கூறப்பட்டுள்ள நடைமுறைகளைப் பின்பற்றி விண்ணபிக்கவேண்டும். மேலும், அரசால் அந்தந்த வருடத்தில் வெளியிடப்படும் புதிய நடைமுறைகளையும் பின்பற்ற வேண்டும். தேர்விற்கு விண்ணப்பிக்கும் முறை : NMMS தேர்வானது இரு பகுதிகளை (தேர்வுகளை) உள்ளடக்கியதாகும். பகுதி - I (மனத்திறன் தேர்வு - MAT) பகுதி - II (படிப்பறிவுத் திறன் தேர்வு - SAT) தேர்வின் பகுதிகள் : மனத் திறன் தேர்வானது (MAT) மாணவர்களின் பகுத்தாயும் திறன், காரணம் அறியும் திறன், சிந்திக்கும் திறன், முப்பரிமாணவெளியில் காட்சிப்படுத்தி கண்டறியும் திறன் (ability to visualize in space) போன்றவற்றை சோதித்து அறிவதாக அமையும். பகுதி - I (மனத்திறன் தேர்வு) MENTAL ABILITY TEST(MAT) மனத்திறன் தேர்வில் எண் தொடர்கள், எழுத்து தொடர்கள்,ஆங்கில அகராதிப்படி எழுத்துக்களை வரிசைப்படுத்துதல், தனித்த எண்ணை கண்டறிதல், வெண் படங்கள், ஒத்த உருவங்கள், கண்ணாடி பிம்பங்கள், குறியிடல், சிந்தனைக் கேள்விகள், கனசதுரம் அமைத்தல் போன்ற வினாக்கள் கேட்கப்பட்டிருக்கும். அவற்றிற்கு 4 மாற்று விடைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். வினாவின் பொருத்தமான விடைக்குரிய எண் உள்ள பகுதியை OMR விடைத்தாளில் கருப்பு / கருநீல பேனாவினால் தீட்ட வேண்டும். பகுதி - I (மனத்திறன் தேர்வு) MENTAL ABILITY TEST(MAT) மனத்திறன் தேர்வில் 90 வினாக்கள் கேட்கப்படும். ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் 1 மதிப்பெண் அளிக்கப்படும்.அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்க வேண்டும். தவறான விடைக்கு குறை மதிப்பெண் ( Negative Marks) கிடையாது. இத்தேர்விற்கு 90 நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்படும். பகுதி - I (மனத்திறன் தேர்வு) MENTAL ABILITY TEST(MAT) இத்தேர்வானது மாணவ, மாணவியர்கள் தங்கள் எதிர்காலத்தில் எழுதவுள்ள பல போட்டித் தேர்வுகளுக்கு (TRUST, NTSE, SSC, TNPSC, RRB, UPSC etc.) அடிப்படையாகவும், தூண்டுகோலாகவும் அமையும் என்பதில் அணுவளவும் சந்தேகமில்லை. மேலும் இத்தேர்வின் மூலம் மாணவ, மாணவியரின் விரிசிந்தனை, சிக்கலுக்கு தீர்வு காணும் ஆற்றல், பகுத்தறியும் திறன் மேம்படுவதால் தங்களின் வாழ்வியல் சிக்கல்களுக்கு ஆராய்ந்து தீர்வு காணும் திறமையும் உருவாகின்றது. பகுதி - I (மனத்திறன் தேர்வு) MENTAL ABILITY TEST(MAT) மனத்திறன் தேர்வு ஒரு கடினமான தேர்வு அல்ல. ஆனால் வித்தியாசமான தேர்வு. முறையான பயிற்சி, கடின உழைப்பினால் மனத்திறன் தேர்வை எளிதாக எதிர்கொள்ளலாம். படிப்பறித் திறன் தேர்வானது (SAT) மாணவர்கள் பாடப்பொருளில் பெற்றுள்ள அறிவை சோதித்து அறிவதாக அமையும். இத்தேர்வில் 7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல், கணக்கு மற்றும் சமூக அறிவியல் பாடங்களில் (மூன்று பருவங்கள்) மற்றும் 8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல், கணக்கு மற்றும் சமூக அறிவியல் பாடங்களில் (முதல் இரு பருவங்கள்)இருந்து வினாக்கள் கேட்கப்படும். பகுதி II படிப்பறித் திறன் தேர்வு படிப்பறித் தேர்வில் 90 வினாக்கள் கேட்கப்படும். ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் 1 மதிப்பெண் அளிக்கப்படும். அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்க வேண்டும். தவறான விடைக்கு எதிர் மதிப்பெண் ( Negative Marks) கிடையாது. இத்தேர்விற்கு 90 நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்படும். பகுதி II படிப்பறித் திறன் தேர்வு அறிவியல் - 35 மதிப்பெண்கள் கணக்கு - 20 மதிப்பெண்கள் சமூக அறிவியல் - 35 மதிப்பெண்கள் மொத்தம் : 90 மதிப்பெண்கள் மதிப்பெண் பங்கீடு : மனத்திறன் தேர்வு மற்றும் படிப்பறித்திறன் தேர்வு ஆகிய ஒவ்வொன்றிலும் குறைந்தபட்சம் 40% மதிப்பெண்கள் பெறுபவர்கள் தேர்வில் தகுதி பெற்றவர்களாக கருதப்படுவார்கள். SC / ST பிரிவினர் குறைந்தபட்சம் 32% மதிப்பெண்கள் பெற்றால் போதுமானது. மாணவ / மாணவியர்கள் தேர்வு செய்யப்படும் விதம் : மனித வள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் (MHRD) நாடு முழுவதும் ஆண்டொன்றிற்கு 1,00,000 மாணவ மாணவியர்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் தலாரூ.1000 வீதம் 4 வருடங்களுக்கு அளிக்கின்றது. மனித வள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தால் தமிழ்நாட்டிற்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள ஒதுக்கீட்டின்படி தகுதி பெற்ற மாணவ மாணவியர்களில் இருந்து 6695 மாணவ, மாணவியர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். 6695 மாணவர்கள் மாநில இட ஒதுக்கீட்டுக் கொள்கையின் அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் (3% மாற்றுத்திறனாளிகள் உட்பட). || http://www.dge.tn.gov.in/docs/Otherexam/NMMS_inst_2019_20_140918.pdf || NMMS APPLICAION 2018 || MENTAL ABILITY TEST QUESTION BANK || SCHOLASTIC APTITUDE TEST QUESTION BANK ||

No comments:

Post a comment

||| www.new.kalvisolai.com ||| www.studymaterial.kalvisolai.com ||| www.tamilgk.kalvisolai.com ||| www.onlinetest.kalvisolai.com |||